Gatis Grigalis

Saimniecības nodaļas vadītājs gatis.grigalis@ventspils.lv                    +371 63621309